Een warm welkom voor alle kinderen

De Brielse Veste is een samenwerkingsschool en toegankelijk voor alle kinderen.

Wij bereiken dat de kinderen zich ontwikkelen tot een sociaal, creatief, zelfstandig, democratisch en respectvol persoon, die goed om kan gaan met de diversiteit van onze maatschappij.

Doorzetten, durf, lef, dapper, kansen pakken, grensverleggend

Wij willen een school zijn waar je jezelf mag zijn. Wanneer iedereen zichzelf kan en durft te zijn, zal een groep waarin we werken, optimaal functioneren. Wij bieden de kinderen daarom een brede oriëntatie op de wereld. Wij geven expliciet kennis door over de diverse wereldgodsdiensten en besteden structurele aandacht aan thema’s op het gebied van burgerschap en levensbeschouwing. In de dagelijkse aansturing van de groep kiezen wij voor een positieve ruimdenkende benadering. Wij stimuleren de kinderen om door te zetten op moeilijke momenten en leren hen vaardigheden zodat zij voor zichzelf op kunnen komen en zich staande kunnen houden in de maatschappij.

Creativiteit, Groeien, Ontwikkelen, Leren

Wij werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en wij willen kinderen uitdagen om elke keer een stapje verder te zetten. Dit houdt in dat wij naast de cognitieve, ook de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Hierbij vinden wij instructie op al deze ontwikkelingsgebieden een belangrijk onderdeel in ons onderwijs: kennis gaat vooraf aan vaardigheden. De leerkracht heeft de regie over het leren, de aanpak in de groep en stemt zijn/haar onderwijs af op de behoeftes van de leerlingen. Daarbij staat de leerkracht centraal naast de kinderen.

Veiligheid, kracht, stromend, aanpassingsvermogen, bron

Wij hebben in onze school een gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen die er deel van uitmaakt, wij hebben daarom met elkaar vuistregels afgesproken en spreken elkaar daarop aan. Wij hebben vaste routines, een doorgaande lijn in afspraken en manier van werken, ook in het lesaanbod. Dit maakt dat we een veilige leeromgeving bieden waarin de kinderen vloeiend door kunnen stromen in hun ontwikkeling.

Respect, verbinding, vertrouwen en vriendschap

Samen zijn wij de Brielse Veste, saamhorigheid is een belangrijk begrip voor ons. Wij zoeken daarom waar mogelijk contact en samenwerking op: tussen leerlingen onderling, tussen verschillende leerjaren en groepen en ouders. Ook de verbinding met de Brielse samenleving zoeken wij actief op. In aansluiting op ons aanbod zoeken wij de verbinding met onze omgeving.