Namen en adressen

Nuttige adressen

We zetten graag alle adressen nog even voor u op een rijtje.

Contactgegevens school

Samenwerkingsschool Brielse Veste
M.H. Trompstraat 24b
3231 XP Brielle
Telefoon: 0181 412086
E-mail: marzena.vandertoorn@edumarevpr.nl
Website: www.brielseveste.nl

Bestuur Onderwijsgroep Edumare

Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
0181 – 391043

College van Bestuur Edumare

I van Doesburg, voorzitter

CED Rijnmond-Zuid
Achterweg 11a
3171 EA Poortugaal
Tel. 010-5032500

Kwadraad

Tel. 088-9004000

Jeroen Meijboom
j.meijboom@cedgroep.nl
Tel.: 010-4071599

Dennis Gerits
Bestuurder: SWV Kindkracht
Samenwerkingsverband voor Passend Basisonderwijs VPR
Gemeenlandsedijk Noord 26c
3216 AG Abbenbroek
Telefoon: 0181-760901

Gooteplein 5b
3232 DA Brielle
088 – 2010000
www.centrumvoorjeugdengezin.nl

Oostkade 18
3201 AM Spijkenisse
Telefoon: 0181-625022

Sinds 5 jaar ben ik Leerplichtambtenaar in Voorne aan Zee. Nu daar (voor mij) een aantal basisscholen bij zijn gekomen, wil ik me graag kort aan jullie voorstellen. Ik ben Juliëtte van Haren en zet mij met veel passie in voor de leerlingen in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. En niet alleen voor de leerlingen! Vaak heeft schoolverzuim een achterliggende reden. Ik sta klaar voor het gezin, om de oorzaak van dat verzuim samen te achterhalen.
Als er sprake is van vaak te laat komen, hoog ziekteverzuim, onduidelijke afwezigheid in de les, óf andere zorgen: is school verplicht een melding te maken bij de Leerplichtambtenaar. Ik ga dan samen met ouders en school op zoek naar de reden van de afwezigheid en probeer hulp te bieden en een luisterend oor. Ja, u leest het trouwens goed: ook bij vaak te laat komen óf veel ziekmeldingen moet school een melding maken bij de Leerplichtambtenaar.
De gemeente Voorne aan Zee, de scholen in onze gemeente én het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierover afspraken gemaakt. Dit is verder vormgegeven in het Verzuimprotocol, dat te vinden is op de site van uw school.
Mocht u hierover vragen hebben: stel ze gerust!
Juliëtte van Haren
T 14 0181
M 06 18 58 65 20
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis
j.vanharen@voorneaanzee.nl
leerlingzaken@voorneaanzee.nl