De ouderraad

In contact met de ouders

De ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders en werkt samen met leerkrachten aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan hulp voor, tijdens en na vieringen, de schoolfotograaf, het versieren van de school en excursies. Ook beheren zij de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Uw bijdrage in de kosten van verschillende activiteiten is vrijwillig. Betaling heeft geen gevolgen voor het al dan niet toelaten tot de school en het deelnemen aan activiteiten. Wanneer iedereen bijdraagt in de kosten van de activiteiten, dan is de OR in staat om die ook daadwerkelijk uit te (laten) voeren.

Het bedrag van de ouderbijdrage wordt ieder jaar opnieuw begroot en voorgelegd aan de MR.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen we u om de ouderbijdrage te voldoen. U kunt er voor kiezen de ouderbijdrage in termijnen te betalen. 

Samen uit

De bijdrage wordt o.a. gebruikt voor

  • Vieringen (Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindviering)
  • Culturele vorming
  • Bijzondere gebeurtenissen
  • Schoolreis (groep 1 t/m 7)
  • Schoolkamp (groep 8)
  • Afscheid groep 8

Voor het school jaar 2022-2023 is vastgesteld:
Voor groep 1 t/m 7:   € 60    (inclusief schoolreis)
Voor groep 8: € 60 (het bedrag van de schoolreis zit in het kamp. Het resterende kampbedrag wordt apart berekend)

Betrokkenheid

Ouderhulp

Wij kunnen niet zonder uw betrokkenheid als ouder! Betrokken en actieve ouders zijn een belangrijk element van onze school. Het is bovendien ook heel leuk om iets te doen op de school van uw kind. Behalve organisatorische functies (ouderraad, medezeggenschapsraad) is er ook veel behoefte aan praktische hulp: begeleiden van een excursie, begeleiden van een leesgroepje, versieren van de school, het schoonmaken van speelgoed en het ordenen van de bibliotheek. Gedurende het jaar plaatsen we nog oproepen voor extra ondersteuning bij bijvoorbeeld schoonmaak of een festiviteit.