Schoolmaatschappelijk werk

Vragen rondom opgroeien en opvoegding

Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat via e.bolt@kwadraad.nl of telefonisch op 06-46361024.

Voor meer informatie kan u terecht op www.kwadraad.nl

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

Onze schoolmaatschappelijk werker is Esse Bolt. Als schoolmaatschappelijk werker (SMW) ondersteunt zij de ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn: Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Zijn er zorgen over pesten of gepest worden? Is er hulp wenselijk bij het opvoeden?
Middels een intakegesprek wordt er samen op zoek gegaan naar de mogelijkheden voor uw kind om zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken, door trainingen of hulp bij het vinden van de weg tussen de instanties.
Tevens worden er ook trainingen aangeboden voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook heeft zij kennis van het aanbod van groepen van andere organisaties, zodat er zorg op maat kan worden geboden.

Wij zoeken samen met jou naar een antwoord

Informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school.

Geen vraag is ons te gek! Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan zoeken we samen met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we samen met jou gezond en veilig opgroeien mogelijk.

Specifieke onderwijsbehoeften

Samenwerkingsverband Kindkracht

Op iedere basisschool zijn er kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Zo ook op onze school. We willen leerlingen zo veel mogelijk binnen de groep op onze eigen school begeleiden en ondersteunen. Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is er een goede oplossing te vinden. Kinderen met meer specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in het schoolondersteuningsteam om te bepalen welke inzet er nodig is. Onze school kan met de inzet van de eigen expertise vaak tegemoet komen aan de (ook meer specifieke) onderwijsbehoeften van uw kind.

Wanneer blijkt dat er toch meer of andere expertise nodig is, dan schakelt de school samenwerkingsverband Kindkracht in. Het samenwerkingsverband is beschikbaar voor alle scholen op Voorne-Putten, Rozenburg en gaat samen met de ouders en school kijken welke ondersteuning er ingezet kan worden.

Het samenwerkingsverband heeft zelf specialisten in huis die deze ondersteuning kunnen bieden, maar kan ook andere experts inhuren wanneer dit nodig is.

Daarnaast werken scholen samen in een zogenoemd Regionaal Overleg Kindkracht (ROK) waar scholen binnen een wijk/gemeente samenwerken om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan alle kinderen in de wijk/gemeente. Als er zorgen zijn of een school handelingsverlegen is, dan wordt dit besproken in het ROK en ondersteunen scholen elkaar met de in het ROK aanwezige expertise. Soms kan bijvoorbeeld een andere basisschool binnen hetzelfde ROK beter voldoen aan de onderwijsbehoeften van een kind.

Wanneer geen van de reguliere basisscholen meer kan voldoen aan de onderwijsbehoeften, dan zal het samenwerkingsverband samen met ouders, school en andere experts onderzoeken welke school hier wel aan kan voldoen. Als de uitkomst een school voor speciaal (basis-)onderwijs is, dan geeft het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af die nodig is voor de inschrijving op deze scholen.

Meer informatie over samenwerkingsverband Kindkracht is te vinden op de website: www.swvkindkracht.nl