Helaas uw kind is ziek.

Ziekte en bezoek aan dokter, tandarts, etc. graag vóór schooltijd melden via de Parro app.

Het is voor ons van groot belang dat u uw kind afmeldt. Mochten wij geen bericht hebben ontvangen vóór 9.00 uur, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers.

Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgelegd. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie mag niet. In onze schoolgids worden alle procedures omschreven met betrekking tot het aanvragen van verlof buiten de vakanties om.

Download hier het formulier voor het verlofaanvraag